top of page
รูเรท

รูเรท                                                                                                                                      

คำชี้แจง

ทางเราได้จัดเกมส์รูเรทยุโรป มีทั้งหมด 37หมายเลย มีตั้งแต่ 0-1ถึง 36 เนื่องจากมีเลข 0เพียงเลขเดียว จึงทำให้ผู้เล่นมีโอกาสชนะมากขึ้นหลังจากผู้เล่นเดิมพันเสร็จสิ้น พนักงานก็จะทำการหมุนแป้นรูเรทโดยหมุนไปทางซ้าย จากนั้นก็จะหมุนลูกบอลไปทางขวาในรางหมุนโดยทั้งแป้นและลูกบอลจะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าลูกบอลจะตกลงบนรางที่หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

การเล่นรูเรท

  1. หลังจากเริ่มเกมส์ตาใหม่   ก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลัง   ขอเชิญผู้เล่นวางเดิมพันบนช่องในตารางและรอบบริเวณ             ตาราง

   2. หลังจากสิ้นสุดเวลาเดิมพัน  พนักงานประจำโต๊ะก็จะทำการโยนลูกบอลเพื่อหาผลสรุปตานั้นๆ

   3. จากนั้นพนักงานจะคีย์ผลที่ออกในตานั้นบนหน้าเกมส์

   4. กรณีที่ลูกบอลหยุดลงแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปผลได้นั้น  พนักงานก็จะทำการโยนลูกบอลใหม่อีกครั้ง

กฎกติกาการหมุนลูกบอลรูเรท

   1. ลักษณะและวิธีการดำเนินเกมส์รูเรทที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เหมือนคาสิโนมากที่สุด   หากแม้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น         ในกรณีพิเศษประการใดทางบริษัทจะแก้ไขตามกฎกติกาที่ได้ชี้แจงไว้

   2. เกมส์รูเรทนี้ได้ใช้ภาพถ่ายทอดสด  เพื่อให้ท่านสมาชิกได้มองเห็นตัวเลขในเกมส์อย่างชัดเจน   ในแต่ละตาถ้ามี         ผลสรุปของเกมส์แล้วพนักงานจะทำการคีย์ผลตัวเลขเสนอทางหน้า   เกมส์   \   กรณีพนักงานเกิดเหตุการณ์ผิด           พลาดแต่ไม่กระทบถึงผลสรุปที่ออก

   3. มีดังนี้  :

         a. กรณีพนักงานหมุนลูกบอลแล้ว  แต่ลูกบอลลอยออกนอกเครื่องรูเล็ตถือว่า  " ลูกลอย "

         b. กรณีพนักงานหมุนลูกบอลแล้ว  แต่ยังไม่ครบสามรอบลูกบอลก็ตกลงบนราง

         c. กรณีลูกบอลหมุนอยู่บนรางหมุนแล้วแต่ไม่หยุดและลูกไม่ลงในช่องตามปกติ   พนักงานจะทำการหยุดแป้นรู                 เรท และจะนำลูกบอลไปวางในช่องตัวเลขผลสรุปของตาที่แล้ว  และจะทำการหมุนใหม่

   4. ถ้าหากพนักงานกระทำการถูกแป้นรูเรทไม่ว่ากรณีใดๆ  ตาดังกล่าวจะต้องทำการหมุนใหม่

   5. กรณีผลสรุปของระบบผิดพลาดใดๆ  ผลสรุปที่ถูกต้องจะยึดตามภาพถ่ายทอดสดเป็นหลัก

   6. กรณีที่อยู่ในระหว่างเกมส์    อาจมีเหตุการณ์กับอินเตอร์เน็ตขัดข้อง    อาจทำให้ไม่สามารถเห็นภาพถ่ายทอดสด           ได้  :

           a. กรณีลูกบอลในตาดังกล่าวได้ตกลงรางตัวเลขก่อนภาพถ่ายทอดสดจะขัดข้อง

           b. กรณีลูกบอลยังอยู่ระหว่างหมุนอยู่ในรางแล้วภาพถ่ายทอดสดขัดข้อง   พนักงานจะทำการหยุดรางรูเรทและ                 นำลูกบอลไปวางไว้บนรางตัวเลขของผลสรุปตาก่อนหน้าล่าสุด  ถ้าหากภาพถ่ายทอดสดปกติแล้ว พนักงาน                 จะทำการเริ่มเกมส์และหมุนลูกบอลใหม่

   7. กรณีอยู่ในระหว่างเกมส์ระเบิดต้องทำการหยุดลงไม่ว่ากรณีใดเพื่อทำการแก้ไข  ระบบก็จะคืนยอดเงินเดิมพัน               กลับให้ผู้เล่น

   8. ทางบริษัทได้ทำการบันทึกผลสรุปแล้วรายการเดิมพันย้อนหลังให้ลูกค้าได้เช็ค  ผลสรุปและรายการเดิมพันจะยึด         ตามภาพถ่ายทอดสดเป็นหลัก

อัตราจ่าย

เดิมพันโดยตรง    ท่านสามารถเจาะจงตัวเลขที่ท่านประสงค์จะเดิมพัน ( 0-36 ) ในการเดิมพันในแต่ละครั้ง จะต้องวาง                               หมากไว้ยังจุดกึ่งกลางของตัวเลขนั้นๆ ( เช่น 2 , 15 และ 36 )   อัตราจ่าย  1:35

เดิมพันแยก         ท่านสามารถเดิมพันบนเส้นระหว่างตัวเลขสองตัว ( เช่น 1 และ 2 หรือ 35 และ 36 )   อัตราจ่าย  1:17

เดิมพันพ่วง         โดยวางหมากไว้บนเส้นสูงสุดของแถวที่มีตัวเลขสามตัว เช่น ( 1 / 2 และ 3 )   อัตราจ่าย   1:11

เดิมพันสามหลัก  ท่านมาสารถเดิมพันเลข 0, 1, 2 หรือ 0, 2, 3 โดยวางหมากไว้บนเส้นเชื่อมระหว่างตัวเลขทั้งสาม                                   อัตราจ่าย  1:11

เดิมพันมุม           ท่านสามารถเดิมพันตัวเลขสี่ตัวพร้อมกัน โดยวางหมากไว้บนเส้นตัดของตัวเลขทั้งสี่ เช่น ( 19 / 20                              22 และ 23 )   อัตราจ่าย  1:8

เดิมพันสี่ตัว         ท่านสามารถนำหมากวางไว้ทางซ้ายของเส้นตัดเลข 0 และ 1 ตัวเลขที่ได้ก็จะเป็น 0, 1, 2 และ 3                                  อัตราจ่าย  1:8

เดิมพันเส้นตรง   ท่านสามารถเดิมพันตัวเลขทั้งสองแถว โดยการวางหมากไว้บนสุดของเส้นตัดตัวเลขทั้งสองแถว                                  ซึ่งนั่นก็หมายถึงเลขทั้งหกตัวบนเส้นทั้งสองเส้นนั่นเอง เช่น ( 28, 29, 30 ร่วมด้วย 31, 321, 33 ซึ่ง                                จะประสานกันเป็นเส้น line หนึ่งเส้น)   อัตราจ่าย  1:5

วางเดิมพัน 1 ถึง 12        ท่านสามารถวางหมากไว้บนตำแหน่งที่มี "1st12" "2nd12" "3rd12" โดยขอบเขตในการเดิม                                          พันจะเท่ากับ12หมายเลขเช่น 1 -12, 13 - 24, และ 25 - 36   อัตราจ่าย  1:2

ตำแหน่งตัวเลข   เดิมพันแบบแนวนอนจะแบ่งเป็น3ชุดเป็น "1st12" "2nd12" และ "3rd12"   อัตราจ่าย  1:2

สีแดง/สีดำ           จากการเดิมพันจะได้ผลลัพธ์ของแต้มเป็นสีแดงและสีดำ โดยการเดิมพันแต่ละสีจะมีอยู่ด้วยกัน 18                                ตำแหน่ง ( ไม่นับ 0 )   อัตราจ่าย  1:1

เลขคู่/เลขคี่         ผลจากการเดิมพันจะได้เป็นเลขคู่หรือไม่ก็เลขคี่ ซึ่งเดิมพันกัน 18 ตำแหน่ง โดยไม่รวมกับ 0   

                            อัตราจ่าย  1:1

เดิมพันต่ำ/เดิมพันสูง   ผลสรุปจากการเดิมพันที่เป็นต่ำ ( 1 - 18 ) หรือ ผลสรุปที่เป็นสูง ( 19 - 36 ) รวมทั้งหมด 18                                           ตำแหน่ง โดย 0 จะไม่ถือเป็นตำแหน่งในการชนะ   อัตราจ่าย  1:1

bottom of page